Hành trình phát triển

Sơ đồ tổ chức

Mục tiêu

Các sản phẩm dịch vụ:

  • Cung cấp chặng bay trong nước và quốc tế hàng ngày với sự linh hoạt và giá trị tốt nhất thị trường

  • Cung cấp sản phẩm du lịch trên ứng dụng của ngân hàng nhà mạng, VOVTV
  • Cung cấp vé máy bay cho các đại lý và khách hàng doanh nghiệp
  • Dịch vụ xe đón tiễn , phòng chờ và lối đi riêng tại các sân bay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
  • Đặt phòng khách sạn trong nước và ngoài nước
  • Tổ chức sự kiện truyền thông trong. nước và ngoài nước
  • Tổ chức tuor nội địa và du lịch nước ngoài cho khách hàng Việt Nam
  • Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại kết hợp du lịch trong và ngoài nước
  • Dịch vụ dịch thuật hướng dẫn viên, phiên dịch trong nước và quốc tế

 

Giỏ hàng